Jak zostać tłumaczem przysięgłym wietnamskiego?

MIW 04.10.2016

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka wietnamskiego.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka wietnamskiego to jednostka rozliczeniowa, za którą Klient rozlicza się z tłumaczem. Sama nazwa jest dość myląca, ponieważ "strona przeliczeniowa" najczęściej nie jest równa "stronie fizycznej" tłumaczonego dokumentu. Co więcej, po przetłumaczeniu dokumentu przez tłumacza, na jednej stronie fizycznej A4 może zmieścić się nawet 6-7 stron przeliczeniowych. Wszystko zależy od sformatowania dokumentu, czyli np.: interlinii używanej w dokumencie, czy wielkości czcionki, jaką stosuje tłumacz.

Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu poświadczonym z/na język wietnamski

Głównym zadaniem tłumaczy przysięgłych jest wykonywanie tłumaczeń poświadczonych, potocznie zwanych przysięgłymi. Każdy tłumacz uwierzytelniający teksty podlega dwóm aktom normatywnym: Ustawie o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego oraz Rozporządzeniu (…) w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Pierwszy z nich mówi o warunkach, jakie należy spełnić, by zostać tłumaczem przysięgłym języka wietnamskiego. Drugi z kolei skupia się na rozliczeniu czasu pracy tłumaczy przysięgłych, które stosowane jest w przypadku świadczenia usługi dla organizacji rządowych. Tłumacz przysięgły wykonujący tłumaczenie ustne, według omawianej ustawy, rozliczany jest oczywiście za każdą godzinę swojej dyspozycyjności. Większą trudność ustawodawcom sprawiło rozliczenie tłumacza wykonującego tłumaczenie pisemne, np.: wyroki sądowe, świadectwa szkolne czy akty notarialne. Jednak i na to znalazł się sposób. Ustawodawca ustalił, że jednostką rozliczeniową będzie strona A4, która liczyć będzie 25 linijek, a w każdej z nich znajdzie się 45 znaków. Jako, że formatowanie tekstu w taki sposób jest dość kłopotliwe dla tłumaczy, dodatkowo przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska (duże zużycie papieru), dlatego też zezwolono na stosowanie ilości 1.125 znaków ze spacjami (25 linijek x 45 znaków = 1.125 zzs) jako jednostkę rozliczeniową tłumaczenia.

Czy łatwo samodzielnie wyliczyć ilość stron przeliczeniowych dokumentu do poświadczenia?

Niestety nie jest to łatwe zadanie, ponieważ tłumaczenie poświadczone rządzi się swoimi prawami. Prócz przełożenia całego tekstu, który znajduje się na oryginalnym dokumencie, tłumacz musi opisać:

  • gramaturę, kształt oraz fakturę papieru, jeśli nie jest ona standardowa;
  • grafiki oraz znaki wodne znajdujące się w tle dokumentu;
  • wszystkie podpisy oraz pieczątki;
  • czy cały dokument jest czytelny, a jeśli nie jest dopisać komentarz [pismo nieczytelne].

Wszystkie powyższe zabiegi powodują, że dokument wynikowy, czyli przetłumaczony znacznie zwiększa swoją objętość, czyli ilość znaków ze spacjami. Stąd też osobie, która wcześniej nie wyceniała tego rodzaju dokumentów bardzo trudno jest oszacować jego finalną liczę znaków ze spacjami oraz ilość stron przeliczeniowych.

Strona języka wietnamskiego w tłumaczeniu zwykłym

Tłumaczenia zwykłe to inaczej tłumaczenie niepoświadczone, czyli nie opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Po takiego rodzaju tłumaczenia zwracamy się do tłumacza, gdy chcemy przełożyć stronę www, instrukcję obsługi albo list do kontrahenta. W przypadku tego typu przekładów, najczęściej jedną strona rozliczeniową jest 1.800, 1.600 lub 1.500 zzs. Jako, że liczba ta nie jest regulowana żadną ustawą, dlatego też tłumacze oraz biura mają dowolność w jej ustalaniu. Warto pamiętać, że w przypadku tej samej ceny za stronę, im większą liczbę znaków tłumacz traktuje za jednostkę rozliczeniową, tym tłumaczenie jest tańsze.

Istotne informacje na temat "strony przeliczeniowej":

  • strona przeliczeniowa to nie to samo, co strona fizyczna A4;
  • stanowi ona określoną liczbę wszystkich znaków (liter, cyfr, przecinków, spacji) użytych w procesie tłumaczenia, tak zwanych "znaków ze spacjami";
  • w przypadku tłumaczeń poświadczonych, czyli przysięgłych, 1.125 znaków ze spacjami równa się jednej stronie rozliczeniowej;
  • w przypadku tłumaczeń niepoświadczonych, stroną przeliczeniową nazywa się 1.500, 1.600 lub 1.800 znaków ze spacjami;
  • ilość znaków ze spacjami oraz ilość stron przeliczeniowych obliczane są z dokumentu już przetłumaczonego, czyli końcowego.

Zachęcamy do przesyłania dokumentów do wyceny do naszych asystentek lub do kontaktu telefonicznego.